FANDOM


Kreacja
Tornado of Creation
Czterej Ninja używający Tornada Kreacji
Żywioł
Mistrzowie Pierwszy Mistrz Spinjitzu
Lloyd Garmadon (dawniej)
Smoki Złoty Smok
Smok Kreacji
Artefakty Megabroń
Złota Zbroja


Kreacja (znana również jako Złota Moc) jest połączeniem czterech głównych żywiołów Krainy Ninjago w stanie równowagi i przeciwieństwem Zniszczenia.

Przykłady

 • Bliska Wszechmoc - użytkownik jest prawie wszechmogący (nieograniczony w możliwościach), tak jak, Pierwszy Mistrz Spinjitzu, używający tego żywiołu do tworzenia Ninjago.
  • Ergo-Ekokineza - użytkownik może manipulować złotą energią, będącą kwintesencją sił natury i mocniejszą wersją Energii.
   • Wzmacnianie ciosów - energia napełnia użytkownika, pozwalając mu zadawać silniejsze ciosy fizyczne, które przy ataku uwalniają złotą falę uderzeniową.
   • Lewitacja - energia pozwala przeciwstawiać się grawitacji, unosząc się w powietrzu.
   • Generowanie fal energii - użytkownik może emanować wszechkierunkowymi falami złotej energii, mogącymi niszczyć ciemność, rozwiewać chmury i generować ogromne ilości światła.
   • Puryfikacja - użytkownik może wyleczyć osobę, która został skorumpowana. przez Mroczną Materię lub Mrocznego Władcę.
   • Zatrzymywanie ruchu - umożliwia zatrzymanie obiektów i chwilowe wyłączenie maszyn.
   • Materializacja energii - umożliwia krystalizację energii tworząc z niej twarde konstrukcje, lub miękkie liny/macki.
   • Napędzanie urządzeń, maszyn i pojazdów - umożliwia naładowanie lub napędzanie urządzeń, maszyn, pojazdów za pomocą złotej energii
  • Telekineza - użytkownik może poruszać siłą woli dowolne obiekty, nawet tak masywne jak góry.
  • Kreacja - użytkownik jest w stanie stworzyć wszystko co umie sobie wyobrazić i/lub ma zamysł jak będzie funkcjonować w tym bronie, pojazdy czy konstrukcje.
   • Materiokineza - użytkownik może kontrolować każdy typ materii organicznej i nieorganicznej tworząc konstrukcje z już gotowych składników, lub zmieniając kształt tworów.
   • Materializacja konstrukcji - pozwala na tworzenie przedmiotów z niczego.
   • Transumutacja - możliwa zastąpienie materiału innym o podobnej masie.
   • Tworzenie życia - pozwala na tworzenie istot żywych i manipulację życiem.
    • Wskrzeszanie - pozwala na przywrócenie do życia zmarłych istot jak np. Kapitana Soto.
  • Chronokineza - pozwala na silne kontrolowanie czasu na małym obszarze.
   • Cofanie czasu - umożliwia cofniecie czasu o wiele lat, wskrzeszając zmarłe istoty lub odmładzając je.
   • Tworzenie potarli czasu - użytkownik może stworzyć portale, prowadzące do odległych wydarzeń z przeszłości.
 • Kontrola Żywiołów - pozwala na kontrolę czterech podstawowych Żywiołów (Ogień, Ziemia, Lód, Błyskawice), a także tchnienie mocy tych do wcześniej stworzonych obiektów, np. Cztery Złote Bronie stworzone przez Pierwszego Mistrza Spinjitzu.
 • Spinjitzu - pozwala na używanie Spinjitzu bez wcześniejszego treningu, jak Mroczny Władca po założeniu Złotej Zbroi.
 • Tworzenie Smoka Żywiołu

Użytkownicy

Wszystkie z poniższych posiadają lub posiadały moc Kreacji lub wywodzące się z niej zdolności:

Wszystkie lokalizacje powiązane z Kreacją: